Witwassen en Pep controle

Wat is het doel van de Wwft?

Met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is erop gericht om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Doel is om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Als Financieel dienstverlener  verrichten wij een clientenonderzoek. In het kader van dit cliëntenonderzoek stellen wij uw identiteit vast en stellen wij u een aantal vragen. 

Als u een zakelijke lening aangaat moet u vragen beantwoorden over bijvoorbeeld waar het geld voor gebruikt. Zo kunnen wij de achtergrond van de transactie begrijpen.

Daarnaast controleren wij of u geen PEP bent.

 

 

Wat is een PEP?

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Het begrip PEP beperkt zich niet langer tot buitenlandse politiek prominente personen: ook binnenlandse politiek prominente personen vallen nu onder dit begrip.

Een PEP is in elk geval:

  1. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris
  2. parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan
  3. lid van het bestuur van een politieke partij
  4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat
  5. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank
  6. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten
  7. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf
  8. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Telefoon

We zijn van ma. t/m vr. bereikbaar van 9:00 – 19:00 uur op nummer

010 – 66 81 994

E-mail

Op maandag t/m vrijdag reageren we binnen één werkdag op e-mails via

contact@5in5.eu

Stuur een bericht

Geen vraag is te gek. Onze klantenservice per online formulier is 24/7 beschikbaar.

Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

X