Privacy and en cookieverklaring

Flow Forward BV handelend onder de naam: 5in5 respecteert de privacy van de bezoekers van haar website www.5in5.nl; in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Informatie die u ons verstrekt. Dit omvat alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, inclusief gegevens die worden verstrekt tijdens een leningaanvraag. Dit omvat tevens persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummers en nationale identificatienummers. Er kan ook om informatie over uw bedrijf gevraagd worden, zoals uw bedrijfsplannen, bankrekeninggegevens en betalingsgeschiedenis.

Informatie die we over u verzamelen: Als onderdeel van het kredietbeoordelingsproces moeten we bepaalde informatie over u en uw bedrijf verzamelen. We doen dit om u te voorzien van de best mogelijke kredietaanbieding en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen volgens de wet- en regelgeving omtrent het Ken-uw-klant-principe (KYC), alsmede anti-witwas- en anti-terrorismefinanciering.  We verzamelen tevens informatie van derden, zoals kredietbeoordelaars en andere openbaar beschikbare informatiebronnen. Deze informatie kan het volgende bevatten:

 

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, geboortedatum, identificatienummer, adres, telefoonnummer, nationaliteit etc.
 • Financiële informatie: informatie verzameld van derden, zoals gegevens over uw inkomen en andere kredietinformatie.
 • Bankgegevens: Informatie van alle transacties die u heeft gedaan via uw zakelijke en of persoonlijke bankrekening
 • Kredietgeschiedenis: informatie verzameld van derden, zoals financiële geschiedenis, negatieve kredietregistraties en eerdere betalings- en kredietacceptaties.
 • Informatie over hoe u onze diensten gebruikt en met ons communiceert. We verzamelen informatie over hoe u onze diensten gebruikt, inclusief details over openstaande en historische schulden en uw betalingsgeschiedenis bij 5in5; technische gegevens zoals reactietijden van webpagina’s, downloadfouten, persoonlijke voorkeuren; uw interacties met het klantenteam van 5in5, enz.
 • Informatie over apparatuur: informatie zoals IP-adres, taalinstellingen, browserinstellingen, besturingssysteem, platform en schermresolutie.
 • Geografische informatie: informatie over uw geografische positie.
 • Informatie van externe sanctielijsten en PEP-lijsten: we kunnen uw informatie screenen op lijsten van personen die aan sancties onderworpen zijn, alsmede lijsten van personen die aangemerkt zijn als ‘politiek prominent persoon’ (PEP).
 • Speciale categorieën persoonsgegevens: u kunt, geheel vrijwillig, ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken die kan worden geclassificeerd als “Speciale categorieën gegevens” volgens EU-verordening 2016/679, waaronder informatie die uw religieuze, politieke en/of filosofische overtuigingen onthult, lidmaatschap van een vakbond, of informatie over gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid. Wij zullen nooit om deze informatie om onze diensten te kunnen verlenen. Als u ons dergelijke informatie wilt verstrekken, wordt deze als volledig vrijwillig en op basis van uw uitdrukkelijke toestemming beschouwd.
 • Servicespecifieke informatie: om u sommige van onze diensten te kunnen leveren, is het mogelijk dat we aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken die niet onder de bovenstaande categorieën vallen.

 

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

Flow Forward BV  verstrekt kredieten. We mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u moet voldoen aan de kredietovereenkomst. In eerste instantie verwerken wij persoonsgegevens op de rechtsgrond toestemming. Daarnaast kan de verwerking gebaseerd worden op de rechtsgrond uitvoering van een overeenkomst. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet op de uitvoering van de overeenkomst berust, baseren wij onze verwerking van uw persoonsgegevens op het gerechtvaardigd belang van Flow Forward B.V handelend onder de naam 5in5.

Wat doen we met deze informatie?
We gebruiken deze informatie om onze diensten te kunnen aanbieden en verbeteren. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te verlenen en bedrijfsleningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven. Deel van dit proces is tevens het verzamelen van gegevens om onze diensten te verbeteren. 

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Als het voor de aanvraag en uitvoering van de kredietovereenkomst en/of minnelijke incassowerkzaamheden noodzakelijk is, delen wij uw gegevens met onze externe partijen. Het is soms ook nodig of zelfs verplicht dat wij gegevens delen om onze werkzaamheden te verantwoorden aan bijvoorbeeld toezichthouders.

Voor onze dienstverlening schakelen we soms ook andere instanties/zakelijke partners in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij maken met hen duidelijke en schriftelijke afspraken over de correcte en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging en geheimhouding ervan.

Delen van uw gegevens buiten Nederland

Indien van toepassing: Als er sprake is van een buitenlandse relatie, dan delen we informatie met deze relatie.

Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Flow Forward hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

 

Marketing en communicatie

We kunnen uw contactgegevens gebruiken om met u te communiceren. We kunnen dit doen door klantenonderzoeken uit te voeren of door aanbiedingen te sturen met betrekking tot onze producten / diensten op basis van onze relatie met u. Als u ervoor kiest om dergelijke communicatie / informatie niet te willen ontvangen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen via privacy@5in5.nl

Om u op maat gemaakte aanbiedingen en kortingen te kunnen geven, kijken we naar informatie over uw interactie met 5in5, uw identificatie- en contactinformatie, informatie over producten / diensten en uw gebruik van deze diensten. Deze verwerking kan profilering veroorzaken (zie uittreksel 6 voor meer informatie). De informatie vormt de basis voor 5in5 marketing- en klantanalyse en de ontwikkeling van statistische informatie. We passen aanbiedingen aan o.b.v.  identificatie- en contactinformatie, informatie over betalingspatronen en uw interactie met 5in5, welke we gebruiken om onze diensten en onze aanbiedingen te verbeteren. We kunnen informatie gebruiken om persoonlijke aanbiedingen te presenteren via post, e-mail, sms of andere digitale kanalen.

U kunt zich afmelden voor persoonlijke, op-maat-gemaakte aanbiedingen door op de link in de digitale communicatie te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen (zie onderstaande contactgegevens).

 

Toestemming 
In gevallen waarin 5in5 uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ons volmacht geeft voor een derde partij om toegang te krijgen tot uw informatie of ons aanvullende informatie geeft die gevoelige gegevens vormt). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Het intrekken van uw toestemming leidt niet tot een mindere versie van onze diensten, aangezien we deze informatie niet nodig hebben om onze diensten aan te bieden.

 

Profiling and automated decision making 

“Profilering” betekent geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten die op u betrekking hebben te evalueren, bijvoorbeeld om aspecten van uw financiële situatie of uw voorkeuren, zoals aankoopbelangen, te analyseren en/of te voorspellen. We gebruiken profilering op basis van uw persoonsgegevens waar we over beschikken om individuele of geautomatiseerde beslissingen over u te nemen, voor de volgende doeleinden:

 • Om te voorspellen welke marketinginhoud voor u interessant is. U kunt hier altijd bezwaar tegen maken en u uitschrijven voor de marketingcommunicatie, en deze profilering, door contact met ons op te nemen. Voor meer informatie over onze verwerking van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, zie sectie 4 hierboven);
 • Om te bepalen welke aanbiedingen het beste bij u passen;
 • Om te bepalen wat de meest geschikte manier is om met u in contact te komen over openstaande schulden;

Sommige van onze diensten maken tevens, ter aanvulling, gebruik van profilering om de toepasselijke dienst aan u te leveren, bijvoorbeeld om u relevante financiële inzichten te geven, te selecteren welke aanbiedingen we u kunnen geven (in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante dienst).

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@5in5.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Hotjar geanonimiseerd

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: privacy@5in5.nl.

Telefoon

We zijn van ma. t/m vr. bereikbaar van 9:00 – 19:00 uur op nummer

010 – 66 81 994

E-mail

Op maandag t/m vrijdag reageren we binnen één werkdag op e-mails via

contact@5in5.nl

Stuur een bericht

Geen vraag is te gek. Onze klantenservice per online formulier is 24/7 beschikbaar.

Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

X